Hogyan válhat
a Te Gyermeked is sikeres diákká?
 

Gyermekednek nehézséget okoz az új tantárgyak megértése?
Segítségre lenne szüksége, de neked nincs elég időd arra, hogy elmagyarázd neki a szabályokat?
Nem tudod, hogyan oldhatnád meg a problémáit?


Megnyugtatlak, mi tudjuk a megoldást!

Bemutatjuk nektek az Okos Diák oktatócsomagot,
amellyel Gyermeked könnyedén megérti majd
a 7. osztály legfontosabb tantárgyainak anyagát!


(A kép csak illusztráció!)

Mit tartalmaz az Okos Diák oktatócsomag?
Ez az oktatócsomag magába foglalja a Matekból Ötös 7. osztályos változatát illetve a Biológiából Ötös és a Kémiából Ötös oktató DVD-ket, valamint "A magyar nyelvtan alapjai" és a "Tanulj meg Te is helyesen írni!" oktatóprogramokat.
A DVD-k mindegyike nagyon egyszerűen és érthetően magyarázza el a tantárgyakhoz kapcsolódó szabályokat, fogalmakat és témaköröket.
Az oktatóprogramok mindegyike színes és szemléletes ábrákat tartalmaz, amelyek még inkább leegyszerűsítik gyermeke számára a tananyag megértését.
A DVD-k rengeteg gyakorlófeladatot biztosítanak gyermeke számára, hogy ő a lehető legalaposabban gyakorolhassa be az elméletben megtanult dolgokat.


A csomag ára: 67 970 Ft

(Az ár tartalmazza a 27% áfát. Postaköltség nincs.)

Ezért az összegért ráadásul nem 5, hanem 6 letölthető oktatóprogramhoz juthatsz hozzá,
ugyanis választhatsz egy 12 990 Ft értékű ajándék oktatóprogramot is!Megrendelem

Lássuk, mit tartalmaznak a csomagban lévő letölthető oktatóprogramok!


A magyar nyelvtan alapjai
letölthető oktatóprogram
10 éves kortól


 
 • Magyar nyelvtan
 • A szavak
 • Az ABC
 • A mássalhangzó-törvények
 • A szótag és szótagolás
 • Hangalak és jelentés
 • Helyesírásunk alapelvei
 • A szófajok
 • Mondattan
 • Az egyszerű mondat részei
 • Mondatelemzés
 • A szóösszetétel és fajtái
 • Az összetett mondatok
 • Határozói mellékmondatok
 • Jelzői mellékmondatok
 • Sajátos jelentéstartalmú mellékmondatok
 • Mondatrend
 • Többszörösen összetett mondatok
 • Szóképzés
 • Ragok
 • Jelek
 • Toldalékok sorrendje
 • 1030 gyakorlófeladat


Tanulj meg Te is helyesen írni!
letölthető oktatóprogram
8 éves kortól


 
 • Az ABC
 • Magánhangzók és mással-hangzók
 • Betűrend
 • A magyar helyesírás alapelvei
 • Kiejtés szerinti írásmód
 • Szóelemző írásmód
 • Egyszerűsítő írásmód
 • Hagyomány szerinti írásmód
 • Kezdőbetűk
 • Tulajdonnevek írása
 • A tulajdonnevek köznevekké válása
 • Különírás, egybeírás
 • Elválasztás szótagolás szerint
 • Régies családnevek elválasztása
 • Mozaikszók és szóösszevonások elválasztása
 • Összetett szavak elválasztása
 • Az írásjelek használata (mondatok végén, tagmondatok között, mondatrészek között)
 • A számok írása
 • A keltezés
 • A rövidítések és toldalékolásuk
 • A mozaikszók és toldalékolásuk
 • 770 gyakorlófeladat


Matekból Ötös
letölthető oktatóprogram
7. osztályosoknak 
 • Számok és műveletek (ismétlés)
 • Algebrai kifejezések
 • A háromszög
 • Arány
 • Egyenletek
 • Függvények
 • Geometriai transzformációk
 • Halmazok
 • Hatványozás, normálalak
 • Hozzárendelések
 • Testek, hasáb
 • Kombinatorika
 • Logika
 • Mértékegységek (ismétlés)
 • Műveletek algebrai kifejezésekkel
 • Százalékszámítás (ismétlés)
 • Prímszámok
 • Síkidomok területe
 • Sorozatok
 • Statisztika
 • Szögpárok
 • Valószínűségszámítás
 • 420 gyakorlófeladat


Kémiából Ötös
letölthető oktatóprogram
7. osztályosoknak 
 • Kémiai alapismeretek
 • Halmazállapotok és halmazállapot-változások
 • Endoterm és exoterm változások
 • Az oldatok és töménységük
 • Az atom felépítése és elekt-ronvonzó képessége
 • Az anyagmennyiség
 • Az atomok elektronszerkezete
 • Az atomszerkezet és a periódusos rendszer összefüggései
 • Kémiai kötések
 • A molekulák polaritása
 • Néhány fontosabb anyag tulaj-donságai
 • Anyagok tulajdonságai, előfordulásuk, felhasználásuk
 • A különböző rácstípusok és fizikai jellemzői
 • Sav bázis- és redoxireakciók
 • Gyakorlati kémia alapfokon
 • Szójegyzék
 • Rengeteg gyakorlófeladat


Biológiából Ötös
letölthető oktatóprogram
7. osztályosoknak


 
 • Élő rendszerek, élőlények csoportosítása
 • Az élőlények országai
 • Vírusok
 • Prokarióták országa
 • Egysejtű eukarióták országa
 • Növények országa
 • Moszatok, mohák, harasztok, nyitvatermők, zárvatermők törzse
 • Gombák országa
 • Zuzmók
 • Szivacsok, csalánozók, laposférgek, gyűrűsférgek, puhatestűek törzse
 • Ízeltlábúak törzse
 • Rákok, rovarok, pókszabásúak osztálya
 • Tüskésbőrűek és gerinchúrosok törzse
 • Gerincesek törzse
 • Halak, hüllők, madarak, emlősök osztálya
 • Szójegyzék
 • Többszáz gyakorlófeladat
 

egy 12 990 Ft értékű AJÁNDÉK
letölthető oktatóprogram


 Próbáld ki az oktatócsomag oktatóprogramjait most ingyen!


 Nem lenne csodálatos,
ha gyermeked akadályok és feszengés nélkül tanulhatná meg a 7. évfolyam legfontosabb tantárgyait? 
ha sikerélményeket szerezhetne a tanulás terén?
ha jó jegyeket kapna az iskolában?
ha visszanyerné az önbizalmát, és magabiztosan vehetne részt a tanórákon?


Ha szeretnéd, hogy mindez teljesüljön, akkor ne késlekedj!

Vásárold meg az Okos Diák letölthető oktatócsomagot,
és szerezz örömöt Gyermekednek!

Sőt!

Ha megrendeled tőlünk az Okos Diák oktatócsomagot,
akkor egy 12 990 Ft értékű AJÁNDÉK oktatóprogramot
is választhatsz az alábbiak közül:


 

Rendeld meg most!

Megrendelem


100%-os pénzvisszafizetési garancia!

Ha úgy gondolod, hogy az Okos Diák oktatócsomag egyáltalán nem vált be Gyermeked számára, akkor visszafizetjük az árát (59 970 Ft-ot), amennyiben a megrendeléstől számított 30 napon belül jelzed ezt felénk.